Giải thưởng khoa học và công nghệ Trường Đại học Lạc Hồng từ khi mới thành lập đến năm 2022: Trong 25 năm qua, Trường đã đã tổ chức thành công 35 Hội nghị NCKH Sinh Viên và 20 Hội nghị NCKH Giảng Viên. Trong đó Hội nghị NCKH SV với 1161 đề tài được lựa chọn từ 5420 đề tài cấp khoa. Kết quả có 95 giải nhất, 161 giải nhì, 250 giải ba, 532 giải khuyến khích và 123 đề tài được đánh giá đạt; Hội nghị NCKH GV với 166 đề tài được lựa chọn từ 564 đề tài cấp khoa. Kết quả có 8 giải nhất, 17 giải nhì, 30 giải ba và 75 giải khuyến khích. Kể từ năm 2018 trở đi, NCKH GV được thực hiện thành đề tài NCKH cấp cơ sở, trực tiếp Trường quản lý thông qua Trung tâm NCKH và Ứng dụng, NCKH GV không còn đề tài cấp khoa, theo đó có 43 đề tài được phê duyệt để triển khai thực hiện, 27 đề tài đã được nghiệm thu và 16 đề tài đang trong quá trình thực hiện.

Từ kết quả các Hội nghị NCKH GV và SV, Trường đã chọn những đề tài đạt giải cao để tham dự các Giải thưởng và các Cuộc thi Khoa học công nghệ và đạt được nhiều giải thưởng cao quý. Cụ thể:

Sáng tạo Robocon Châu Á Thái Bình Dương

03 Giải Nhất

03 Giải Nhì

03 Giải Ba

Sell Eco Marathon khu vực Châu Á

05 Giải Nhất

Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam (Vifotec)

04 Giải Nhì

02 Giải Ba

05 Giải Khuyến khích

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập

03 Giải Nhất

02 Giải Nhì

05 Giải Ba

08 Giải Khuyến khích


Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

16 Giải Nhất

36 Giải Nhì

43 Giải Ba

98 Giải Khuyến khích

Sinh viên NCKH cấp bộ

03 Giải Nhất

05 Giải Nhì

09 Giải Ba

26 Giải Khuyến khích

Sinh viên NCKH Euréka

01 Giải Ba

04 Giải Khuyến khích

Sáng tạo Robocon toàn quốc

09 Giải Nhất

04 Giải Nhì

06 Giải Ba

Ngoài ra, Trường còn đạt được nhiều giải thưởng không thường niên khác như: Cuộc thi IoT Hackathon năm 2017, Cuộc thi Olympic tiếng Anh không chuyên năm 2018, Giải thưởng sản phẩm truyền thông tỉnh Đồng Nai, các giải thưởng về khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh các giải thưởng nêu trên, cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường đã có nhiều bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Từ khi thành lập đến nay, Trường đã có 1007 bài báo, trong đó có 486 bài báo quốc tế, đặc biệt có 191 bài báo nằm trong danh mục ISI (Information Sciences Institute).


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  229,216       1/520