HÀNH TRÌNH 25 NĂM VÀ KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

Cố NGND. TS Đỗ Hữu Tài đã từng phát biểu “Thời bấy giờ việc một học sinh tú tài thi vào những trường đại học ở TP. HCM rất khó đậu mà có đậu chăng nữa thì điều kiện kinh tế về ăn ở học tập rất khó khăn, do đó rất nhiều sinh viên có năng lực phải dừng bước ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Đó là điều mà làm cho chúng tôi cảm thấy phải cần thiết có một ngôi trường đại học đặt tại Biên Hoà tỉnh Đồng Nai để đáp ứng những nguyện vọng học tập lên bậc cao hơn của các em học sinh… Nhưng mở trường đã đành, khó khăn là phải duy trì ngôi trường và phải đưa ngôi trường tiến lên”.

Xem thêm ...

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (TÔN CHỈ)

SỨ MẠNG

Trường ĐH Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (TÔN CHỈ)

Đạo đức – Trí tuệ – Sáng tạo

MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Trường ĐH Lạc Hồng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, khả năng quản lý và các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm, v.v… Nguồn nhân lực đó có các phẩm chất chính trị, đạo đức và xã hội, có năng lực sáng tạo, có trách nhiệm nghề nghiệp và sức khỏe để góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Nhà trường tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng nhân tài, có khả năng phát triển kiến thức, nghiên cứu và tham gia học tập sau đại học ở trong và ngoài nước.

  • Ấn tượng của tôi về Thầy NGND.TS Đỗ Hữu Tài cho đến bây giờ và mãi mãi về sau chính là nụ cười hiền, ánh mắt nhân từ. Cơ duyên tôi được gặp Thầy không nhiều, chủ yếu qua những lần tôi tham gia văn nghệ cho các hoạt động của Đoàn trường và các sự kiện lớn của Nhà trường vào năm 2009, cho đến
  • Nếu người mà bạn đã thân thiết được một năm, khiến cho bạn có nhiều niềm vui mới thì dường như bạn sẽ luôn mong được gặp người ấy. Đó là tôi khi làm việc tại Trường Đại học Lạc Hồng được một năm. Một năm, tôi được gặp nhiều người bạn, rất hợp với nhau trong công việc và cuộc sống. Mỗi chiều
  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  660,185       1/520