Ban giám hiệu

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TS. Lâm Thành Hiển
Hiệu trưởng
NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm
Phó Hiệu trưởng
ThS. Đỗ Khôi Nguyên
Phó Hiệu trưởng

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (1997 - 2002)

1. PGS.TS. Đoàn Văn Điện - Hiệu trưởng

2. PGS. Nguyễn Văn Lẫm - Phó Hiệu trưởng

3. PGS. Nguyễn Đức Khương - Phó Hiệu trưởng

4. NGƯT. Đỗ Hữu Tài - Phó Hiệu trưởng

NHIỆM KỲ II (2002 - 2007)

1. TS. Trần Hành - Hiệu trưởng

2. NGƯT.TS. Đỗ Hữu Tài - Phó Hiệu trưởng

3. PGS. Nguyễn Văn Lẫm - Phó Hiệu trưởng

NHIỆM KỲ III ( 2008 - 2013)

Giai đoạn 2008 - 2011

1. TS. Trần Hành - Hiệu trưởng

2. NGƯT.TS. Đỗ Hữu Tài - Phó Hiệu trưởng

3. ThS. Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng

4. ThS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng

5. TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng

Giai đoạn 2011 - 2013

1. NGND.TS. Đỗ Hữu Tài - Hiệu trưởng

2. ThS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng

3. TS. Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng

4. TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng

4. NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Hiệu trưởng

NHIỆM KỲ IV (2013 - 2018)

1. NGND.TS. Đỗ Hữu Tài - Hiệu trưởng

2. NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Hiệu trưởng

3. ThS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng

4. TS. Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng

5. TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng

NHIỆM KỲ V (2015 - 2020)

1. NGND.TS. Đỗ Hữu Tài - Hiệu trưởng

2. ThS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng

3. NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Hiệu trưởng

4. TS. Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng

5. TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng

Ban biên tập Kỷ yếu 25 năm thành lập

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  104,067       2/304