Hội đồng sáng lập trường

Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Dân lập Lạc Hồng, trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.

Trường Đại học Lạc Hồng đã trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, là một trường đại học đa ngành, đa nghề phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ.

NGND.TS. ĐỖ HỮU TÀI
Chủ tịch
CN. NGUYỄN TRÙNG PHƯƠNG
Phó chủ tịch
PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỆN
Phó chủ tịch
TS. TRẦN HÀNH
PGS. NGUYỄN VĂN LẪM
PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG
PGS.TS. HUỲNH XUÂN ĐÌNH
NGƯT.TS. NGUYỄN THỊ THU LAN
CN. LÂM HIẾU TRUNG
Ban biên tập Kỷ yếu 25 năm thành lập

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  104,066       1/305